Pomiary wilgotności budynków - Łódź, Bydgoszcz, Poznań, Gdańsk, Kutno

Lokalizujemy przyczyny powstawania tak zwanego "syndromu chorego domu" . Aby rozpoznać przyczynę problemu wykonujemy niezbędne pomiary i konfrontujemy je z odpowiednimi normami które dotyczą budynków mieszkalnych.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie oraz dostosowujemy się do jego potrzeb i wymagań. Dobieramy metody odgrzybiania do warunków eksploatacyjnych budynku, aby nie powodować przerw w jego użytkowaniu. Wykonujemy, oprócz usługi odgrzybiania, pełne pomiary pomieszczenia - tak, aby znaleźć przyczynę zagrzybienia oraz by na zawsze usunąć problem wilgoci i pleśni w mieszkaniu.

Wykonujemy pomiary :

  •  Wilgotności powietrza
  •  Wydajności wnetylacji zgodnie z polskimi normami
  •  Wilgotności ścian i przegród w budynkach
  •  Wilgotność konstrukcji drewnianych
  •  Lokalizujemy mostki termiczne

Na życzenie klienta dokonujemy inspekcji oraz wystawiamy pismeną interpretacje pomiarów, diagnozujemy przyczynę zawilgocenia oraz pojawiających się grzybów i pleśni na ścianach.

  WRÓĆ DO GÓRY